"Heydər Əliyev İrsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana
Prezident Kitabxanası
Azərbaycan Milli Kitabxanası
Mərkəzi Elmi Kitabxana
C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanası

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Diqqət
  • Loading

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Azərbaycanda Turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
Kitabda turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti, rolu və Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında yeri müəyyənləşir. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşma xüsusiyyətləri və problemləri araşdırılır. Azərbaycanda turizmin inkişafının mövcud vəziyyəti qiymətləndirilir
İnsan amili və sosial sferanın inkişafinda onun rolu
İnsan amili anlayışı nəzəriyyəsinin meydana çıxması bəşəriyyətin başlanğıcından mövcuddur. İnsan maddi və mənəvi nemətlərin yaradılmasında əsas amil olduğuna görə bütün elmlər, xüsusilə cəmiyyətşünaslıq, o cümlədən, iqtisadiyyat elmi insan amilinin tədq
Azərbaycan elmi elitası - elmlər Doktorları
  Kitabda Azərbaycanın təhsil sistemində, eləcə də digər sahələrdə çalışan elmlər doktorlarının əksəriyyəti barədə məlumat toplanmışdır.
Банковское обслуживание ...
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы совершенствования банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в контексте финансовой глобализ
1.Ümumi məlumat
Kitabxana haqqında Əsaslı Kitabxana UNEC-in aparıcı struktur bölmələrindən biri olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris, elmi, metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən və bilikləri təbliğ edən mənəvi və...
2.Oxu zalı
Oxu zalında ümumi: 2379 adda və 5919 nüsxə ədəbiyyat var. 1796 adda və 5014 nüsxədə azərbaycan dilində, 333 adda və 696 nüsxədə rus dilində, 250 adda və 309 nüsxədə xarici ədəbiyyat daxil olmuşdur.Kitablar “İRBİS-64” proqramında   yığılmışdır.“Heydər Əliyev fondu”, “ Evropean...
3.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
Şöbə müdiri: Heydərzadə S.Ə. Bölmə müdiri: İbrahimova S.X. Kitabxanaya daxil olan bütün ədəbiyyatı Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi qəbul edir. Yeni ədəbiyyat təsvir olunur və texniki cəhətdən işlənilir, inventar kitabında qeydə alınır, filiallar...
4.Biblioqrafiya şöbəsi
Baş biblioqraf: Məmmədova A.M.      Biblioqrafiya şöbəsi Əsaslı Kitabxananın ən zəruri və vacib şöbələrindən biri olaraq, kitabxananın yarandığı illərdən öz fəaliyyətinə başlamışdır. Şöbə tələbatçılarına kitabxanın əsas kitab fondu, hədiyyə...
5.Kataloq şöbəsi
Şöbə müdiri: Həsənova Q.Q. Kataloq şöbəsi kitabxanaya daxil olan bütün növ ədəbiyyatın biblioqrafik təsvirini, redaktəsini təşkil edir. İşlənilmiş bütün ədəbiyyat ənənəvi qaydada kataloqa daxil edilir. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təsvir olunmuş...
6.Xidmət şöbəsi
Şöbə müdiri: Tağıyeva S.Ə. Bölmə müdiri: Bayramova L.F. (Azərbaycan fondu üzrə) Bölmə müdiri: İslamova M.Ə. (Rus fondu üzrə) Xidmət şöbəsi oxuculara monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər və digər çap məhsulları ilə zəngin fondu hesabına operativ...

Məlumat bazaları

Xarici Kitabxanalar