Con Mallins. 2022

Bu kitab ciddi sahibkarlara və karyerasının hələ erkən mərhələsində olan investorlara yaxınlaşan fəlakətdən qurtulmaq imkanı verir.