Məhərrəm Əkbərov


Publication by same author

Cover of Elektron kommersiya

Elektron kommersiya

Dərs vəsaiti

Year: 2011
1. Bu gün «elektron kommersiya» ifadəsi altında ilk növbədə malların və xidmətlərin qlob