BİZNES
2011
K.P.Paşayev i.e.d., prof.
31_el_kommer.pdf

Send to


Details


Başlıq:
Elektron kommersiya
Digər ad:
Elektron kommersiya (Rus)
Yaradıcı/Töhfə verən:
K.P.Paşayev i.e.d., prof.
Nəşr tarixi:
2018
Nəşriyyat:
«İqtisad Universiteti» Nəşriyyat
Janr:
Dərs Vəsaiti
Mövzu:
Dərs vəsaiti
Qeyd:

1. Bu gün «elektron kommersiya» ifadəsi altında ilk növbədə malların və xidmətlərin qlobal informasiya şəbəkəsi vasitəsilə təqdim olunması başa düşülür. ABŞ Prezidenti Administrasiyasının xüsusi sənədində «elektron biznes» kimi təkcə İnternetdən deyil, istənilən kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilən hər bir əməliyyat nəzərdə tutulur və bunun nəticəsində mülkiyyət hüququ və yaxud mallardan və ya xidmətlərdən istifadə edilməsi hüququ bir şəxsdən digərinə keçir. Elektron biznes kommersiya təşkilatının kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirdiyi proses kimi başa düşülür.

Заголовок *

Заголовок *

by Ramiz Məhərrəmov

Category: History

Elektron kommersiya

Elektron kommersiya

by Məhərrəm Əkbərov

Category: BİZNES

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

by ƏHMƏD-CABİR Əhmədov

Category: FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA

Dördüncü sənaye inqilabı

Dördüncü sənaye inqilabı

by Klaus Şvab

Category: Science

Statistika

Statistika

by Sakit Yaqubov

Category: STATİSTİKA