UNEC Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin strukturu:

  • UNEC KİM-in Əsaslı kitabxanası (09:00-18:00)
  • UNEC KİM-in 1 saylı kitabxanası (09:00-22:00)
  • UNEC KİM-in 2 saylı kitabxanası (09:00-22:00)
  • UNEC KİM-in 3 saylı kitabxanası (7 gün 24 saat)
  • UNEC KİM-in 4 saylı kitabxanası (09:00-22:00)
  • UNEC KİM-in 24/7 kitabxanası (7 gün 24 saat)