ƏHMƏD-CABİR Əhmədov


Publication by same author

Cover of SUSUZ HƏYAT YOXDUR

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

Monoqrafiya

Kitabda “Qurani-Kərim”də su haqqında buyurulan ayələr təfsir edilmiş və suyun insan həy