FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA
Prof.,t.e.n. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu (Əməkdar müəllim)
ahmed_cabir_susuz_heyat.pdf
Prof., t.e.n. Əhmədov Əhməd- Cabir İsmayıl oğlu

Send to


Details


Başlıq:
“SUSUZ HƏYAT YOXDUR”
Yaradıcı/Töhfə verən:
Prof.,t.e.n. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu (Əməkdar müəllim)
Nəşr tarixi:
2018
Nəşriyyat:
ÇAŞIOĞLU
Nəşrin tarixi:
1-ci nəşr
Janr:
Monoqrafiya
Mövzu:
Kitabda “Qurani-Kərim”də su haqqında buyurulan ayələr təfsir edilmiş və suyun insan həyatındakı müstəsna əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Burada ərzaq məhsullarının tərkibindəki suyun miqdarı və onunməhsullarınistehsalında və saxlanılmasında keyfiyyətə təsiri
Qeyd:

Kitabda “Qurani-Kərim”də su haqqında buyurulan ayələr təfsir edilmiş və suyun insan həyatındakı müstəsna əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Burada ərzaq məhsullarının tərkibindəki suyun miqdarı və onunməhsullarınistehsalında və saxlanılmasında keyfiyyətə təsiri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Kitabda suyun faydaları, onun kimyəvi tərkibi, içməli suyun keyfiyyətinə verilən tələblər, mineral sular haqqında maraqlı məlumatlar toplanmışdır. Monoqrafiyada suyun keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizasına geniş yer verilmiş və içməli suya, eləcə də yeyinti məhsullarının istehsalında işlədilən suyun keyfiyyətinə nəzarət qaydaları öz əksini tapmışdır. Kitab geniş oxucu kütləsivə əsasən də, müvafiq sahələrdə çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qeyd:
Rəyçilər: ADİU-nun “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri, prof., fizika elm.doktoru R.M.Rzayev ADİU-nun “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının prof., tex. elm.doktoru R.Ə.Seidov və dos., tex. üzrə f/d N.F.Alverdiyeva ADİU-nun “Qida məhsullarını
Qeydi müəyyənləşdirin:
İSSN
Mənbə:
Available online

Заголовок *

Заголовок *

by Ramiz Məhərrəmov

Category: History

Elektron kommersiya

Elektron kommersiya

by Məhərrəm Əkbərov

Category: BİZNES

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

by ƏHMƏD-CABİR Əhmədov

Category: FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA

Dördüncü sənaye inqilabı

Dördüncü sənaye inqilabı

by Klaus Şvab

Category: Science

Statistika

Statistika

by Sakit Yaqubov

Category: STATİSTİKA