Klaus Şvab


Publication by same author

Cover of Dördüncü sənaye inqilabı

Dördüncü sənaye inqilabı

1-ci

Year: 2020
İngilis dilində orjinal adı və naşiri: The Fourth Industrial Revolution, Klaus Şvabın bu ə