Science
2020
IV-Senaye-Inqilabi-UNEC.pdf

Send to


Details


Başlıq:
The Fourth Industrial Revolution,
Nəşr tarixi:
17.03.2020
Nəşriyyat:
“NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
Qeyd:

İngilis dilində orjinal adı və naşiri: The Fourth Industrial Revolution,

Klaus Şvabın bu əsəri süni intellekt, robotlar, əşyaların interneti, avtonom maşınlar, üçölçülü printerlər, nanotexnologiya, biotexnologiya, kvant hesablamaları kimi yeni texnoloji sıçrayışlara əsaslanan dördüncü sənaye inqilabının nə olduğu, hansı yenilikləri gətirəcəyi, necə təsir göstərəcəyi və onu ümumi faydalara çevirmək üçün nələr edilə biləcəyi haqqındadır. Əsərdə yeni texnoloji inqilabın əsas xüsusiyyətləri təsvir edilir, yaratdığı imkanlar və dilemmalar vurğulanır və ən əhəmiyyətlisi, dördüncü sənaye inqilabının insanlığın nəzarətində baş verməsinin yolları araşdırılır.

© 2020 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) – bütün hüquqları qorunur.

ISBN 978 -9952-501-21-6

Nəşriyyat: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı

Az 1001, İstiqlaliyyət küçəsi, 6, Bakı / Azərbaycan

www.unec.edu.az

Mətbəə:“NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi

Çapa imzalanmışdır: 17.03.2020. Sifariş: 061/20Sayı: 1000 ədəd.

Mənbə:
Open Access

Заголовок *

Заголовок *

by Ramiz Məhərrəmov

Category: History

Elektron kommersiya

Elektron kommersiya

by Məhərrəm Əkbərov

Category: BİZNES

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

SUSUZ HƏYAT YOXDUR

by ƏHMƏD-CABİR Əhmədov

Category: FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA

Dördüncü sənaye inqilabı

Dördüncü sənaye inqilabı

by Klaus Şvab

Category: Science

Statistika

Statistika

by Sakit Yaqubov

Category: STATİSTİKA