Monoqrafiyada müəllifin 1987-ci ildə Qarabağın Ağdam və Ağcabədi rayonlarında apardığı çöl-tədqiqat işlərinin nəticələri əks olunmuşdur. Çöl-tədqiqat işlərinin əsas məqsədi - eneolit dövründən orta əsrlərə qədər xronologiyanı ehtiva edən arxeoloji abidələrin koordinatları araşdırmaq və xəritəsini tərtib etməkdir.
Monoqrafiya arxeoloqlar, tarixçilər, doktorant, tələbələr və ümumən Qarabağ sevənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.