UNEC Elektron idarəetmə mərkəzinin direktoru f-r.e.n., dos. Zöhrə Həsənovanın "Quranla tanışlıq" adlı əsərinin əsas məqsədi oxucuları Quranla tanış etməkdir. Əsəri oxuyanlar Quranın mahiyyəti və məzmunu, həmçinin orada yer alan ümümbəşəri ictimai və əxlaqi prinsiplər haqqında dolğun məlumat əldə edirlər. Kitabın əsas məziyyətlərindən biri də çətin və yorucu nəzəri mülahizələrə yer verilməməsi, bütün insanların başa düşəcəyi sadə, lakonik və oxunaqlı bir dildən istifadə edilməsidir.