Azərbaycanın son 200 illik tarixi yaşantıları, qələbəsi qısa formada bir kitabda toplanıb. Kitab Azərbaycanın son yüzilliklərdə başına gətirilən müsibətlərdən, Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəbləri və onun ətrafında baş verənlərdən bəhs edir. Kitab bir vətənpərvərin hisslərinin təcəssümüdür.
Kitabda Vətən müharibəsinə daha çox yer verilib. Bizi Qələbəyə aparan, Qarabağa - doğma yurdumuza qovuşduracaq 44 günə...