Hovard Lyun, Bryus L. Berq

 

“BP Azərbaycan”ın sponsorluğu ilə “TEAS PRESS” nəşriyyatında çap edilən bu kitab təcrübəsiz tədqiqatçılara keyfiyyət məlumatlarını necə tərtib etməyi, toplamaq və təhlil etməyi və nəticələrini elmi ictimaiyyətə təqdim etməyi öyrədir. Kitabda həm etikanın tədqiqatlarda vacibliyi, həm də hər hansı bir tədqiqat çalışmasını necə düzgün aparmaq barədə düşünməyə vaxt ayırmağın vacibliyi vurğulanır.