Mişkin

“BP Azərbaycan”ın sponsorluğu ilə “TEAS PRESS” nəşriyyatında çap edilən kitab universitet tələbələri, iqtisadiyyat və maliyyə sahəsi ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, kitab “Pul siyasəti”, “Pul və banklar”, “Bank işi” və “Maliyyə bazarları” kimi dərslərdə əsas vəsait kimi istifadə edilə bilər.