Kotler, Armstronq

“BP Azərbaycan”ın sponsorluğu ilə “TEAS PRESS” nəşriyyatında çap edilən kitab , Kotlerin "Marketinqin əsasları" kitabı bir növ elmi bestsellerdir. İlk dəfə 1990-cı ildə Rusiyada nəşr olunan kitab keçmiş Sovet İttifaqının bir çox vətəndaşı üçün əsl bir vəhy oldu. "Marketinqin əsasları" kitabı artıq onlarla nəşrdən keçib. Bu, gələcək iqtisadçılar üçün əla bir dərslikdir, əsl janr klassikidir. Bundan əlavə, burada göstərilən nəzəri müddəaların praktiki tətbiqetmə nümunələri ilə təsvir olunmasına görə yalnız tələbələr tərəfindən deyil, geniş oxucu dairəsi tərəfindən də qiymətləndirilmişdir.