Səyavuş Heydərov  / 2020

Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərovun müəllifi olduğu "Din və ideoloji təhlükəsizlik" adlı kitabında beynəlxalq aləmdə dini təhlükəsizlik sahəsində baş verən proseslər və onların mahiyyəti, mövcud təhdidlər və onlarla mübarizə yolları, həmçinin Azərbaycan Respublikasında din və ideoloji təhlükəsizlik sahəsində həyata keçirilən fəaliyyət işıqlandırılmışdır.