UNEC Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fonduna yeni daxil olmuş kitab 2020-ci ildə “İqtisad Universiteti” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Dərslik interaktiv üsulla aparılan dərslər üçün nəzərdə tutulmuşdur və verilmiş materiallar həm elmi, həm də öyrədici xarakter daşımaqla tələbələr və müəllimlər üçün tövsiyə olunur.