Fərzəliyev M.H., Aslanov M.S. 
 
"Nəzəri mexanika" fənninin tədris proqramına uyğun olaraq hazırlanmış "Nəzəri mexanika" dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin - Maşın nühəndisliyi ixtisasında təhsil alan bakalavrlar üçün nəzərdə tutulmuşdur və tam kursu əhatə edir.
Dərslikdən, bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr, digər universitetlərin tələbələri, doktorant və mühəndis-texniki işçiləri də istifadə edə bilərlər.