Əlövsət Əliyev, Roza Şahverdiyeva. İnnovasiya fəaliyyətinin təşkili problemləri və həlli mexanizmləri. / 2023
 
Monoqrafiya innovasiya, innovasiya prosesləri, innovativ fəaliiyət, müəssisələrdə və təşkilatlarda innovasiya fəaliyyətinin təşkili problemlərinin və həlli mexanizmlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Monoqrafiyanın mövzusu həm iqtisadi, həm də texniki-texnoloji aspektdə aktualdır. Onun elmi-tədqiqat işi kimi yerinə yetirilməsi İnformasiya Texnologiyaları İnstitunun tematik planına daxildir.