T. Əbdülhəsənli, C. Allahverdiyev, T. Xəlilova, M. Əmrahova

Dərslik bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdə verilmiş materiallar həm elmi, həm də öyrədici xarakter daşıyır. Kitab tələbələr və müəllimlər üçün lazımi vəsait olacaqdır.