E.Hacıyev, M. Bədirov.

Dərs vəsaiti / 2021

Təqdim edilən dərs vəsiti ali məktəblərin əsasən iqtisadi təmayüllü ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri, magistrlər, həmçinin biznes və maliyyə-kredit məsələlərini müstəqil öyrənən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.