Tekdüzen`e uygun bir sistem yaklaşımı
Prof. Dr. H. Kamil Büyükmirza / 2021
Bu kitap, muhasebe meslek mensubuna, Tekdüzen Muhasebe Sistemi`ne göre giderleri nasıl saptayıp kaydedeceğini, birim maliyetlerini ne şekilde hesaplayacağını ve bunların analizi yoluyla yönetsel çalışmalara ışık tutacak bilgileri nasıl üreteceğini; işletme yöneticisine ise bu bilgileri çeşitli değerlendirme ve kararlarında ne şekilde kullanabileceğini göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.