Statistik məcmuə / Dövlət Statistika Komitəsi / Bakı, 2021
 
Kitabda əhali, əmək, təhsil, elm və mədəniyyət, səhiyyə və idman, milli hesablar, kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, turizm və ətraf mühitin statistik məcmuəsi əks olunmuşdur.