Bakı, 2021
Bu kitab Vətən müharibəsində iştirakçısı olan 27 döyüşçünün - 30 ildən çox işğal altında qalan doğma Qarabağımızı mənfur düşməndən azad edib xalqımıza Qələbə sevinci yaşadan qəhrəman oğulların Sərkərdə, Savaş və Zəfər barədə söylədikləri memuarlar əsasında hazırlanmış topludur. Kitabda 44 gün davam edən hərbi əməliyyatların ilk saatından son dəqiqəsinədək yalnız Qələbə əzmi ilə irəliləyən həmin igidlərin ordu quruculuğu, savaşdan öncəki dövr, müharibə və onun nəticələri barədə xatirələri qələmə alınıb.