Publisistik toplu. 2021

Kitabda qurtuluş və həmrəylik günlərinin, milli birlik fenomeninin fəlsəfəsinə dair, senergetika ve senetika, dövlət və dövlətçilik kimi anlayışların dərkinə dair məqalələr var. Bunlarla bərabər, kitabda "Allahın varlığının riyazi isbatı" kimi ənənəvi, "İclasın fəlsəfəsi", "Düzgün qərar qəbul etmək sənəti" aktual mövzular da fəlsəfi baxımdan təhlil edilib, həmçinin professor Şahlar Əsgərovun 2000-2019-cu illərdə qələmə aldığı publisistik məqalələri və müsahibələri toplanıb.