Monoqrafiyada 80-90-cı illər üçün Azərbaycanda iqtisadi fikir araşdırılmışdir. Xüsusən də, bazar iqtisadiyyatı sistemi, ölkə alimlərinin bu sistemə keçid ilə bağlı iqtisadi düşüncələri, fikirləri sistemləşdirilmiş, müəyyən qanunauyğunluqlar müəyyən edilmişdir. 

Monoqrafiyada elmi-tədqiqat institutlarının əməkdaşları, ali məktəb müəllimləri, gənc tədqiqatçılar üçün əyani vəsait ola bilər.