Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana

Ön sözün müəllifi: Ramiz Mehdiyev

Redaktor: Məmməd Əliyev

Təqdim olunan biblioqrafik göstərici qırx dörd günlük II Qarabağ müharibəsinə həsr edilmiş dövri mətbuat materialları əsasında tərtib olunmuşdur. Rus və Azərbaycan dillərində materialları əhatə edən göstərici tarixçilər, tədqiqatçı alimlər və kitabxanaçılar üçün nəzərdə tutulmuşudr.