Kitabda sosial sahənin nəzəri-metodoloji, sosial-iqtisadi və təşkilati-idarəetmə problemləri, onun sektorları, iqtisadi fəaliyyət sahələri və növləri kompleksi işıqlandırılır. Sosial sahədə iqtisadiyyatın və idarəetmənin müasir aspektləri təhlil edilir. Sosial xidmətlərin bazar sektorunun təşkilinin xüsusiyyətləri araşdırılır.  Vəsait bakalavr, magistr, ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri, sosial siyasət, iqtisadiyyat və sosial sahənin idarə edilməsi, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sahəsində çalışan rəhbər işçiləri və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.