Dərslikdə auditin mahiyyəti və məzmunu, auditor standartları, auditor seçiminin təşkili və analitik prosedurları, auditin hazırlanması və planlaşdırılması ilə yanaşı, auditin sənədləşməsi, auditor sübutları, auditor risqi, təşkilat və təsərrüfat subyektlərinin auditi, eyni zamanda milli iqtisadiyyatın digər sahələrində auditin xarakterik xüsusiyyətləri öz əksini tapıb.