"Heydər Əliyev İrsi" Beynəlxalq Elektron Kitabxana
Prezident Kitabxanası
Azərbaycan Milli Kitabxanası
Mərkəzi Elmi Kitabxana
C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanası

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Diqqət
  • Loading

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Oxu zalında ümumi: 2379 adda və 5919 nüsxə ədəbiyyat var.
1796 adda və 5014 nüsxədə azərbaycan dilində,
333 adda və 696 nüsxədə rus dilində,
250 adda və 309 nüsxədə xarici ədəbiyyat daxil olmuşdur.Kitablar “İRBİS-64” proqramında   yığılmışdır.
“Heydər Əliyev fondu”, “ Evropean Tobacco”, “Nikoyl”, “Gələcək naminə” şirkətləri tərəfindən oxu zalına çox qiymətli, müxtəlif elm sahələrinə aid 1500 adda rus və xarici dildə ədəbiyyatlar oxu zalına hədiyyə edilmişdir. Yeni kitabların sərgisi dəhlizdə yerləşən şüşə vitrində  təşkil olunur.

            Elektron kitabxanaya oxu zalına qəbul olunan kitabların elektron versiyaları ardıcıl olaraq elektron fonda yüklənilir. Hal-hazırda 565 adda kitablardan 450-si azərbaycan dilində, 43-ü rus dilində,72-si xarici ədəbiyyatdır.Elektron kitabxanada oxu zalında bütün dillərdə olan kitabların və dövrü mətbuatın (jurnallarda olan məqalələr) kataloqu, mühazirələr  yerləşdirilmişdir.Məqsədimiz elektron fondu daha da zənginləşdirməkdir. Bu kataloqlar kitab (sistemli və əlifba) şəklində nəşr olunub oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

            27 adda qəzet və jurnalların, təqvimdə qeyd olunan xüsusi günlərin sərgisi (hər ay yenilənməklə) təşkil olunur.Dövri mətbuatın bütün nüsxələri zalın daxilində mühafizə olunub saxlanılır. Oxu zalının perspektivləri geniş və hərtərəflidir. Bütün bunlar isə belə bir nikbin nəticəyə gəlməyə tam əsas verir ki, yaxın gələcəkdə dünyanın ən qabaqcıl ali iqtisadi təhsil ocaqları ilə sıx əlaqələr yaradan ADİU-nun əsaslı kitabxanasının oxu zalının işçiləri bundan sonra da öz işlərini yüksək səviyyədə quracaq və öz oxucularına yüksək səviyyəli, effektli xidmət göstərəcəkdir. Bugünkü oxu zalımız müasir tələblərə cavab verən kompyuter avadanlıqları ilə təchiz edilmiş, avtomatlaşdırılmışdır.

Azərbaycanda Turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
Kitabda turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti, rolu və Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında yeri müəyyənləşir. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşma xüsusiyyətləri və problemləri araşdırılır. Azərbaycanda turizmin inkişafının mövcud vəziyyəti qiymətləndirilir
İnsan amili və sosial sferanın inkişafinda onun rolu
İnsan amili anlayışı nəzəriyyəsinin meydana çıxması bəşəriyyətin başlanğıcından mövcuddur. İnsan maddi və mənəvi nemətlərin yaradılmasında əsas amil olduğuna görə bütün elmlər, xüsusilə cəmiyyətşünaslıq, o cümlədən, iqtisadiyyat elmi insan amilinin tədq
Azərbaycan elmi elitası - elmlər Doktorları
  Kitabda Azərbaycanın təhsil sistemində, eləcə də digər sahələrdə çalışan elmlər doktorlarının əksəriyyəti barədə məlumat toplanmışdır.
Банковское обслуживание ...
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы совершенствования банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в контексте финансовой глобализ
1.Ümumi məlumat
Kitabxana haqqında Əsaslı Kitabxana UNEC-in aparıcı struktur bölmələrindən biri olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris, elmi, metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən və bilikləri təbliğ edən mənəvi və...
2.Oxu zalı
Oxu zalında ümumi: 2379 adda və 5919 nüsxə ədəbiyyat var. 1796 adda və 5014 nüsxədə azərbaycan dilində, 333 adda və 696 nüsxədə rus dilində, 250 adda və 309 nüsxədə xarici ədəbiyyat daxil olmuşdur.Kitablar “İRBİS-64” proqramında   yığılmışdır.“Heydər Əliyev fondu”, “ Evropean...
3.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
Şöbə müdiri: Heydərzadə S.Ə. Bölmə müdiri: İbrahimova S.X. Kitabxanaya daxil olan bütün ədəbiyyatı Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi qəbul edir. Yeni ədəbiyyat təsvir olunur və texniki cəhətdən işlənilir, inventar kitabında qeydə alınır, filiallar...
4.Biblioqrafiya şöbəsi
Baş biblioqraf: Məmmədova A.M.      Biblioqrafiya şöbəsi Əsaslı Kitabxananın ən zəruri və vacib şöbələrindən biri olaraq, kitabxananın yarandığı illərdən öz fəaliyyətinə başlamışdır. Şöbə tələbatçılarına kitabxanın əsas kitab fondu, hədiyyə...
5.Kataloq şöbəsi
Şöbə müdiri: Həsənova Q.Q. Kataloq şöbəsi kitabxanaya daxil olan bütün növ ədəbiyyatın biblioqrafik təsvirini, redaktəsini təşkil edir. İşlənilmiş bütün ədəbiyyat ənənəvi qaydada kataloqa daxil edilir. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təsvir olunmuş...
6.Xidmət şöbəsi
Şöbə müdiri: Tağıyeva S.Ə. Bölmə müdiri: Bayramova L.F. (Azərbaycan fondu üzrə) Bölmə müdiri: İslamova M.Ə. (Rus fondu üzrə) Xidmət şöbəsi oxuculara monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər və digər çap məhsulları ilə zəngin fondu hesabına operativ...

Məlumat bazaları

Xarici Kitabxanalar