Blue Flower

maliyyə

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 240
Üzlük yoxdur Audit
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1799
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 410
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin formalaşmasının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 834
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 852
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının regionları : maliyyə və vergi potensialının proqnozlaşdırılması problemləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 551
Üzlük yoxdur Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin  problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 693
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1278
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 775
Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 463
Üzlük yoxdur Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 566
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1674
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 549
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 769
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 473
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 442
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2044
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1018
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tərəfindən E.R. Səmədova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 258
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 739
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 730
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 823
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1035
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 478
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 474
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 480
Üzlük yoxdur İnflyasiyanın anatomiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 397
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1189
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 412
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 622
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1007
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 848
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 400
Üzlük yoxdur Kapital bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 506
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 329
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 514
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1635
Üzlük yoxdur Korporatıv maliyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 780
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 974
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 795
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 584
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1814
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 763
Üzlük yoxdur Maliyyə
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 772
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 733
Üzlük yoxdur Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 167
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 675
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatı : formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 357
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 501
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 379
Üzlük yoxdur Maliyyə hüququ. Sxemlər albomu
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 777
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1268
Üzlük yoxdur Maliyyə münasibətləri haqqında mülahizələr
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 726
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarəti
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 470
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarətinin hüquqi əsasları
tərəfindən Əhməd Hüseyn
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 377
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialı:formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 352
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialının formalaşmasında dövlətin borc siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 308
Üzlük yoxdur Maliyyə resursları və maliyyə bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Maliyyə riyaziyyatı
tərəfindən Y. M. Çetırkin
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1113
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 503
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 515
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 638
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 478
Üzlük yoxdur Maliyyə və birja terminləri lüğəti
tərəfindən Əli Əhmədov
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 387
Üzlük yoxdur Maliyyə vəziyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 900
Üzlük yoxdur Maliyyə, pul tədavülü kredit
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 426
Üzlük yoxdur Maliyyə,pul tədavülü və kredit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 633
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 695
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1546
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 865
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3512
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 562
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 553
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 406
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 341
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 549
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 466
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 429
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 303
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 443
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1141
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
tərəfindən Rafiq İsgəndərov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 622
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 445
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 497
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1390
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 894
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 668
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 682
Üzlük yoxdur Sığorta işi: müasir kurs
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1327
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 482
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 403
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 452
Üzlük yoxdur Təftiş və nəzarət
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 630
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 419
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 722
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 866
Üzlük yoxdur Корпоративные финансы
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 234
Üzlük yoxdur Финансовая система и долговой рынок Азербайджана
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 517
Üzlük yoxdur Финансы зарубежных стран и международные валютно-кредитные отношения
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 272
Üzlük yoxdur Цифровизация финансов э-деньги, э-банкинг и э-торговля ценными бумагами
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 260
Üzlük yoxdur Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 300