Blue Flower

büdcə

Üzlük yoxdur 2005-2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 867
Üzlük yoxdur 2006-2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı eımi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 896
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1964
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1701
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1278
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 984
Üzlük yoxdur Büdcə prosesi və büdcə təsnifatı
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1122
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 738
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 726
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1020
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 827
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 474
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 348
Üzlük yoxdur Gəlirlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 866
Üzlük yoxdur Gəlirlər üzrə anlayışlar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 717
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 634
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 479
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın tənimlənməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 303
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1794
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 513
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 695