Blue Flower

enerji

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). 2 hissədə. I h.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 579
Üzlük yoxdur Azərbaycanın geosiyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 804
Üzlük yoxdur Dünya qiymətləri kursunun öyrənilməsinə dair metodik vəsait
tərəfindən Q.S. Bayramov
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 4134
Üzlük yoxdur Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1346
Üzlük yoxdur Güneş kollektörü uygulamaları
tərəfindən Metin Yerebakan
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 246
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 883
Üzlük yoxdur Xəzər-qara dəniz hövzəsi və cənubi qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 194
Üzlük yoxdur YAŞIL İNKİŞAF: Enerji səmərəliliyi və Alternativ Mənbələr
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 509