Blue Flower

sənaye

Üzlük yoxdur ABŞ demokratiyası haqqında əsas mətnlər
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 935
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1674
Üzlük yoxdur Azərbaycanda investisiyalar ( gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 882
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1677
Üzlük yoxdur Lokal Market(ing)
tərəfindən R.Q. Abbasov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 495
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası
tərəfindən C.Q. Abbasov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 561
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 282
Üzlük yoxdur Yeyinti sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin yuksəldilməsi yolları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 601
Üzlük yoxdur Yüngül sənaye məhsulunun standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 479
Üzlük yoxdur Основные направления формирования внешнеэкономической деятельности Азербайджана (в отраслях нефтяной и нефтехимической промышленности)
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 291