Blue Flower

nəzəriyyə

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 12006
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1174
Üzlük yoxdur Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 864
Üzlük yoxdur İqtisad elmi: aktual problemlər və real yanaşmalar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 835
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 917
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1339
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 997
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 8548
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 541
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat-1,2. Meqaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4874
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikro-makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 588
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1298
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 899
Üzlük yoxdur Nobel mükafatı almış iqtisadçılar və onların nəzəriyyələri
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 768
Üzlük yoxdur Nəzəri iqtisadın predmeti və metoduna dair
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 841
Üzlük yoxdur Özəlləşdirmənin nəzəri-metodoloji problemləri və retrospektiv iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 710
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-II. Məsələlər, proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1269
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq nəzəriyyəsi.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur Siyasət nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 650
Üzlük yoxdur Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası
tərəfindən Rüfət Quliyev
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 1079
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 660
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 408
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi. (Məsələlər külliyyatı)
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 228
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 466
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
tərəfindən S. M. Hacıyev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 662
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 486
Üzlük yoxdur Vergitutmanın nəzəri metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 856
Üzlük yoxdur Ətraf mühit və nəzəriyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 374
Üzlük yoxdur Парадоксы Экономических Теорий
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 837
Üzlük yoxdur Структурная реформа аграрного сектора: теория, методология и практика ( на примере Азербайджанской Республики )
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 714
Üzlük yoxdur Учебное пособие по общей теории статистики
tərəfindən A. M. Hüseynova
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 250