Blue Flower

sosial

Üzlük yoxdur Aqrar islahatlar və sosial-iqtisadi inkişaf
tərəfindən A.S. Həsənova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 948
Üzlük yoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri. II c.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 823
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 852
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial cografiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 871
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri
tərəfindən Süleyman İsmayılov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 701
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dəmiryolu: dəmiryolçuların sosial-iqtisadi vəziyyəti və mübarizəsi (1880-1920)
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 875
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1278
Üzlük yoxdur Biznesin investisiya strategiyası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 440
Üzlük yoxdur Biznesin sosial məsuliyyəti
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 659
Üzlük yoxdur Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 862
Üzlük yoxdur Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1009
Üzlük yoxdur Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 804
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 612
Üzlük yoxdur İdeologiya və siyasət
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 540
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 274
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 301
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1615
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1007
Üzlük yoxdur İqtisadi və sosial proqnozlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1368
Üzlük yoxdur İslam sosial-iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 798
Üzlük yoxdur İsmayıllı. 2003-2013:  hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 671
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1287
Üzlük yoxdur Korporativ sosial məsuliyyət
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 228
Üzlük yoxdur Kreativ menecer: uğur strategiyası
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 479
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 584
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 600
Üzlük yoxdur Qax. 2003-2013:  hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 790
Üzlük yoxdur Qəbələ. 2003-2013:  hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 722
Üzlük yoxdur Regionların inkişafının proqnozlaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 907
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 610
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 263
Üzlük yoxdur Saatlı. 2003-2013:  hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 691
Üzlük yoxdur Şabran 2003-2013:  hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 690
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 414
Üzlük yoxdur Sosial psixologiya
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 4002
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 679
Üzlük yoxdur Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində
tərəfindən Fərhad Rəhmanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 500
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadi metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1227
Üzlük yoxdur Sosial sığorta:qanunvericilik və normativ sənədlər toplusu
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 619
Üzlük yoxdur Sosial təminat hüququ və onun tətbiqi problemləri
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 884
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 862
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili metodları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 806
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1327
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 430
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 537
Üzlük yoxdur Sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı: inkişaf və tənzimləmə
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 289
Üzlük yoxdur Sosiallaşan iqtisadiyyat
tərəfindən A. M. Hacızadə
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 784
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 633
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 482
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 660
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1611
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 734
Üzlük yoxdur Ucar.2003-2013: hədəflər,inkişaf, nəticələr
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 725
Üzlük yoxdur Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 867
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 753
Üzlük yoxdur Гарабагское ханство: социально-экономические отношения и государственное устройство
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 616
Üzlük yoxdur Государственная поддержка предпринимательства
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 629