Blue Flower

ərzaq

Üzlük yoxdur Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 307
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2843
Üzlük yoxdur Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 790
Üzlük yoxdur Bitki mənşəli ərzaq məhsulları əmtəəşünaslığı praktikumı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 510
Üzlük yoxdur Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 855
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3792
Üzlük yoxdur Korporativ sosial məsuliyyət
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 228
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 820
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1634
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının praktikumu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 339
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 433
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya tədqiqatı
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 464
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 682
Üzlük yoxdur Ərzaq malları əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 537
Üzlük yoxdur Ərzaq mallarının ekspertizası. I h. Bitki mənşəli məhsulların ekspertizası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 968
Üzlük yoxdur Ərzaq mallarının ekspertizası. II h. Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 816
Üzlük yoxdur Ərzaq məhsullarının adları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 473
Üzlük yoxdur Ət, balıq, yumurta və yumurta məhsullarının ekspertizası üzrə laboratoriya işlərin yerinə yetirilməsinə dair dərs vəsaiti
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 526