Blue Flower

sfera

Üzlük yoxdur Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 302
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2836
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 301
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1023
Üzlük yoxdur Kreativ menecer: uğur strategiyası
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 479
Üzlük yoxdur Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində
tərəfindən Fərhad Rəhmanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 500
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadi metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1227
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 482
Üzlük yoxdur Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1077
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 264
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 335
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 753