Blue Flower

idarəetmə

Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1489
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1668
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 406
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri
tərəfindən Süleyman İsmayılov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 700
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 925
Üzlük yoxdur Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 871
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 341
Üzlük yoxdur Bələdiyyə idarəçiliyinin beynəlxalq təcrübəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 610
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 473
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 383
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 374
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 348
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. IV cild.Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 321
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 720
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 582
Üzlük yoxdur İdarəetmə mədəniyyəti. Xarici ölkələrin təcrübəsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 737
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1204
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 677
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 632
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 471
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 523
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 417
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 906
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 992
Üzlük yoxdur İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 444
Üzlük yoxdur İnzibati idarəetmə huququ
tərəfindən Fərhad Mehdiyev
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 643
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2549
Üzlük yoxdur İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 851
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1626
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 231
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1426
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1344
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 729
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti. F9 Acca
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 488
Üzlük yoxdur Market Manager idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 818
Üzlük yoxdur Marketinq
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 464
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1527
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 858
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3467
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 558
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 299
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 597
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 829
Üzlük yoxdur Regionaı siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 653
Üzlük yoxdur Regional idarəetmənin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1235
Üzlük yoxdur Regional siyasət və idarəetmə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 974
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 831
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 448
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 664
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1215
Üzlük yoxdur Strateji idarəetmə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 971
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 366
Üzlük yoxdur The Stairway. Управление Легализованной Безопасной Целью Поставок Наращивание Потенциала Таможни в Меняющемся Мире
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 279
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 572
Üzlük yoxdur Ümumi və idarəetmə psixologiyasının əsas məsələləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 723
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 356
Üzlük yoxdur Основы  управления человеческими  ресурсами
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 379
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 255
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 295
Üzlük yoxdur Управление персоналом
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 606
Üzlük yoxdur Управление рынком
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 753
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 319
Üzlük yoxdur Экономика и управление нефтяной и газовой промышленностью
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 579
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 324