Blue Flower

ticarət

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 240
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 946
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1167
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 989
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 544
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 489
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 458
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 967
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 579
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 15
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1122
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1034
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1147
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 768
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 321
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 348
Üzlük yoxdur İnkoterms 2010:Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 419
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1004
Üzlük yoxdur Marketinq anlayışı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 635
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 716
Üzlük yoxdur Qlobal mühitdə biznes
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 67
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 673
Üzlük yoxdur Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət - iqtisadi əlaqələr
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 19
Üzlük yoxdur Texnoloji-ticarət avadanlıqları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 472
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 685
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. I hissə
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 403
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 447
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 393
Üzlük yoxdur Ticarət, pul,mentalitet
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 373
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 550
Üzlük yoxdur Ticarətin təşkili və texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 399
Üzlük yoxdur Tətbiqi xarici ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 374
Üzlük yoxdur Valyutanın dönərliyi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 870