Blue Flower

e-kitab

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 9396
Üzlük yoxdur 1002 şirniyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1437
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1573
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1402
Üzlük yoxdur A history of capitalism, 1500-2000
tərəfindən M. Beaud
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 524
Üzlük yoxdur Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə mühazirələr
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2096
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 482
Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1113
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2294
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1153
Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 334
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 284
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 339
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 428
Üzlük yoxdur Azərbaycan çayı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 596
Üzlük yoxdur Azərbaycan çörəyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 333
Üzlük yoxdur Azərbaycan cümhuriyyəti
tərəfindən M.Ə. Rəsulzadə
 / 1
İl: 1990
Baxılma sayı 543
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 858
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 748
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 909
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1936
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili. İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 7397
Üzlük yoxdur Azərbaycan neftinin qısa tarixi
tərəfindən Miryusif Mirbabayev
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 712
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 693
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 334
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I c.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 845
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 716
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 600
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 676
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Vc.
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 761
Üzlük yoxdur Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 253
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 872
Üzlük yoxdur Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 261
Üzlük yoxdur Azərbaycanın geosiyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 592
Üzlük yoxdur Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 776
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 996
Üzlük yoxdur Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 634
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 448
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 372
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 211
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 335
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 731
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 403
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 1645
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 387
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 750
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1244
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 762
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 546
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 765
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 534
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 391
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 263
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 285
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 373
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 336
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1520
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 285
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 588
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 802
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 893
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 560
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 603
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 777
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 716
Üzlük yoxdur Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 636
Üzlük yoxdur Biznes və menecment
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 504
Üzlük yoxdur Biznes və menecmentin əsasları
tərəfindən Anar Bayramov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 418
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 910
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 605
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 360
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 322
Üzlük yoxdur Biznesin investisiya strategiyası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 288
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 815
Üzlük yoxdur Biznesin təşkilinin əsasları
tərəfindən K. M. Piroqov, N.K. Temnova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 723
Üzlük yoxdur Biznesmenlər üçün ingilis dili
tərəfindən O.İ. Antonov
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 661
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 512
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 493
Üzlük yoxdur Business English
tərəfindən Afət Abbasova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1351
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 301
Üzlük yoxdur Crisis in the global economy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 473
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 223
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 273
Üzlük yoxdur Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 683
Üzlük yoxdur Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 630
Üzlük yoxdur Deutsch
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 612
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 326
Üzlük yoxdur Dilimiz - varlığımız
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 568
Üzlük yoxdur Diplomasi tarihi
tərəfindən Temel İskit
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 153
Üzlük yoxdur Diplomatiyanın əsasları
tərəfindən A.K. Eyyubov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 577
Üzlük yoxdur Dolların böhranı. Səbəblər,nəticələr və çıxış yolları
tərəfindən Riçard Dunkan
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 557
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğu
tərəfindən R.A. Səfərov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 970
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 561
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 727
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1538
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 736
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 806
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 782
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2943
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 371
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 917
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 648
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının tarixi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 330
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 358
Üzlük yoxdur Dünya siyasəti
tərəfindən M. M. Lebedeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 957
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 359
Üzlük yoxdur Economic crisis and crime
tərəfindən M. Deflem
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 397
Üzlük yoxdur Economics. Principles  and  policy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 328
Üzlük yoxdur Econophysics of order driven Markets
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 290
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 451
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 881
Üzlük yoxdur Ekonometrika: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3829
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1641
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 785
Üzlük yoxdur Elektron kommersiya
tərəfindən M.Q. Əkbərov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 412
Üzlük yoxdur Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3131
Üzlük yoxdur Emerging topics  in  macroeconomics
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 275
Üzlük yoxdur Englısh for Economists
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 415
Üzlük yoxdur English on economics
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 463
Üzlük yoxdur Evdə konservləşdirmə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 255
Üzlük yoxdur Extreme economics
tərəfindən K. J. Babbage
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 345
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2010
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 266
Üzlük yoxdur Fizika kursu. I h.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 646
Üzlük yoxdur Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 244
Üzlük yoxdur Geosiyasət
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 725
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 756
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 274
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 260
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 246
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 203
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 641
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev iqtisadi inkişaf strategiyasının təntənəsi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 486
Üzlük yoxdur Heydər Əliyevin dil siyasəti
tərəfindən Vilayət Əliyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 476
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 434
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 255
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 306
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 192
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 884
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 627
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 736
Üzlük yoxdur İdeologiya və siyasət
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 392
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 651
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 855
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 774
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 185
Üzlük yoxdur İnsan hakları və demokratikleşme süreci
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 145
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1338
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1128
Üzlük yoxdur İnstitusional iqtisadiyyat: Yeni institusional iqtisadi nəzəruiyyə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1319
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 371
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 697
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 883
Üzlük yoxdur İnzibati menecment
tərəfindən A. B. Rayçenko
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 489
Üzlük yoxdur İqtisad elminin aktual problemləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 725
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 698
Üzlük yoxdur İqtisadçılar üçün ingilis dili
tərəfindən V.V. Qolovanyov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 568
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 313
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2079
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 870
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 754
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 7221
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 426
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 7282
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 749
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 638
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 345
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 350
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 518
Üzlük yoxdur İqtisadi təlimlər tarixi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 720
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 603
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 701
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyaziyyat
tərəfindən V. İ. Malıxin
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 528
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 785
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 357
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 569
Üzlük yoxdur İş yerlərinin attestasiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 413
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 499
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 545
Üzlük yoxdur İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2098
Üzlük yoxdur İslam sosial-iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 612
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 692
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1202
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1038
Üzlük yoxdur Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 566
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 446
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 734
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 922
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 242
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3366
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1218
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 196
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 249
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1039
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1049
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 748
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 761
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1393
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 473
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 342
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 369
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 305
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1395
Üzlük yoxdur Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə
tərəfindən Qrem Huley
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 605
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları
tərəfindən Pol Heyq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 310
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 426
Üzlük yoxdur Marketinqin kommunikasiya sistemi
tərəfindən A. S. Aşurov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 601
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 389
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 963
Üzlük yoxdur Materialşünaslıq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1168
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 637
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 359
Üzlük yoxdur Metrologiya
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 752
Üzlük yoxdur Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 325
Üzlük yoxdur Microeconomics. A modern approach
tərəfindən H.R. Varian
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 200
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 727
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1137
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1177
Üzlük yoxdur Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 381
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 399
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyatın formalaşması
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 617
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyat
tərəfindən A. P. Qradov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 913
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 270
Üzlük yoxdur Müasir diplomatiyada protokol və etiket
tərəfindən V. Y. Ulaxoviç
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 379
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 825
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 329
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 339
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 514
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycan və Fransa
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 518
Üzlük yoxdur Müştərək müəssisə və sahibkarlıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1030
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 589
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 272
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 731
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 299
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1052
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 930
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 308
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. I h.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 246
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüqqələrin inkişafı və yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 570
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və  yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1046
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 481
Üzlük yoxdur Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 292
Üzlük yoxdur Nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 528
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 247
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 213
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 169
Üzlük yoxdur Pambıq zabodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat qurğuları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 615
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 904
Üzlük yoxdur Pedaqogika
tərəfindən Fərahim Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 814
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 193
Üzlük yoxdur Principles of economics
tərəfindən E.K. Case, C.R. Fair, M.S. Oster
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 323
Üzlük yoxdur Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqlamlaşdırma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 658
Üzlük yoxdur Psixologiya
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 422
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 367
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 243
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 214
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 362
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 683
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 538
Üzlük yoxdur Qarabağ xanlığı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 379
Üzlük yoxdur Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 398
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 246
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1088
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 218
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 408
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 301
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 294
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 687
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 300
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 309
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1187
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 712
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 492
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1249
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 504
Üzlük yoxdur Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 305
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 450
Üzlük yoxdur Reklamın dizaynı
tərəfindən V. V. Volkova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 427
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-2. Proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 765
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-II. Məsələlər, proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1002
Üzlük yoxdur Rəqabət və marketinq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 274
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1515
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 714
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 168
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 513
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 223
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 349
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 793
Üzlük yoxdur Sığorta
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 377
Üzlük yoxdur Sığorta fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 682
Üzlük yoxdur Sığorta işinin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1241
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 493
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1036
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 265
Üzlük yoxdur Sosiologiya
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 645
Üzlük yoxdur Sosiologiya
tərəfindən T.B. Ağayev, F.Q. Vahidov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 511
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1427
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 424
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 168
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 435
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 283
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 371
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 283
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 283
Üzlük yoxdur Tamlı malların ekspertizası
tərəfindən S. Ö. Əhmədova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 288
Üzlük yoxdur Tariflər sistemi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 188
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 195
Üzlük yoxdur The economics of business strategy
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 257