Blue Flower

e-kitab

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 11885
Üzlük yoxdur 1002 şirniyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1857
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1958
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1696
Üzlük yoxdur A history of capitalism, 1500-2000
tərəfindən M. Beaud
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 835
Üzlük yoxdur Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə mühazirələr
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2919
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 663
Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1489
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2821
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1663
Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 507
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 433
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 495
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 619
Üzlük yoxdur Azərbaycan çayı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 856
Üzlük yoxdur Azərbaycan çörəyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 491
Üzlük yoxdur Azərbaycan cümhuriyyəti
tərəfindən M.Ə. Rəsulzadə
 / 1
İl: 1990
Baxılma sayı 723
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1090
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 973
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1183
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2426
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1312
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili. İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 9209
Üzlük yoxdur Azərbaycan neftinin qısa tarixi
tərəfindən Miryusif Mirbabayev
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 954
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 962
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1264
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 450
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I c.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1110
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 825
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Vc.
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 407
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1167
Üzlük yoxdur Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 395
Üzlük yoxdur Azərbaycanın geosiyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 799
Üzlük yoxdur Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1046
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1275
Üzlük yoxdur Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 909
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 668
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 522
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 360
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 537
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 959
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 568
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 2183
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 577
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1666
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1094
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 791
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1049
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 728
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 535
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 416
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 453
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 545
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 697
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1904
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 430
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 867
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 967
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 777
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 836
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1069
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 905
Üzlük yoxdur Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 872
Üzlük yoxdur Biznes və menecment
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 716
Üzlük yoxdur Biznes və menecmentin əsasları
tərəfindən Anar Bayramov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 642
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 839
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 466
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 446
Üzlük yoxdur Biznesin investisiya strategiyası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 436
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1068
Üzlük yoxdur Biznesin təşkilinin əsasları
tərəfindən K. M. Piroqov, N.K. Temnova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 720
Üzlük yoxdur Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 917
Üzlük yoxdur Biznesmenlər üçün ingilis dili
tərəfindən O.İ. Antonov
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 867
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 736
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 725
Üzlük yoxdur Business English
tərəfindən Afət Abbasova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1622
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 474
Üzlük yoxdur Crisis in the global economy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 639
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 353
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 395
Üzlük yoxdur Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 926
Üzlük yoxdur Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 860
Üzlük yoxdur Deutsch
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 791
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 488
Üzlük yoxdur Dilimiz - varlığımız
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 808
Üzlük yoxdur Diplomasi tarihi
tərəfindən Temel İskit
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 249
Üzlük yoxdur Diplomatiyanın əsasları
tərəfindən A.K. Eyyubov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 761
Üzlük yoxdur Dolların böhranı. Səbəblər,nəticələr və çıxış yolları
tərəfindən Riçard Dunkan
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 736
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğu
tərəfindən R.A. Səfərov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1343
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 966
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1975
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 998
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1122
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1033
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3768
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 497
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1068
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 882
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının tarixi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 452
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 472
Üzlük yoxdur Dünya siyasəti
tərəfindən M. M. Lebedeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 472
Üzlük yoxdur Economic crisis and crime
tərəfindən M. Deflem
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 535
Üzlük yoxdur Economics. Principles  and  policy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 498
Üzlük yoxdur Econophysics of order driven Markets
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 377
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 611
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur Ekonometrika: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 5441
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2133
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1012
Üzlük yoxdur Elektron kommersiya
tərəfindən M.Q. Əkbərov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 579
Üzlük yoxdur Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 4116
Üzlük yoxdur Emerging topics  in  macroeconomics
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 356
Üzlük yoxdur Englısh for Economists
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 582
Üzlük yoxdur English on economics
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 627
Üzlük yoxdur Evdə konservləşdirmə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 412
Üzlük yoxdur Extreme economics
tərəfindən K. J. Babbage
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 484
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2311
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 410
Üzlük yoxdur Fizika kursu. I h.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 872
Üzlük yoxdur Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 499
Üzlük yoxdur Geosiyasət
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 986
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 374
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 382
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 348
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 315
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 880
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev iqtisadi inkişaf strategiyasının təntənəsi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 703
Üzlük yoxdur Heydər Əliyevin dil siyasəti
tərəfindən Vilayət Əliyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 674
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 582
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 400
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 450
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 289
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1202
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 992
Üzlük yoxdur İdeologiya və siyasət
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 536
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 872
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1063
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1026
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 298
Üzlük yoxdur İnsan hakları və demokratikleşme süreci
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 233
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1607
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1382
Üzlük yoxdur İnstitusional iqtisadiyyat: Yeni institusional iqtisadi nəzəruiyyə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1491
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 497
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 924
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1184
Üzlük yoxdur İnzibati menecment
tərəfindən A. B. Rayçenko
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 635
Üzlük yoxdur İqtisad elminin aktual problemləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 988
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 912
Üzlük yoxdur İqtisadçılar üçün ingilis dili
tərəfindən V.V. Qolovanyov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 764
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 410
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2548
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1113
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 988
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 8512
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 535
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 9186
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 619
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1003
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 844
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 495
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 450
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 726
Üzlük yoxdur İqtisadi təlimlər tarixi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 978
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 874
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyaziyyat
tərəfindən V. İ. Malıxin
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 683
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1017
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 489
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 831
Üzlük yoxdur İş yerlərinin attestasiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 500
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 661
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 745
Üzlük yoxdur İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2838
Üzlük yoxdur İslam sosial-iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 795
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 947
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1666
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1338
Üzlük yoxdur Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 749
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 631
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1018
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1287
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 346
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4678
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1625
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 336
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 369
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1425
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1344
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 919
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1784
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 729
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 663
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 467
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 497
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 614
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 637
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 476
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2009
Üzlük yoxdur Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə
tərəfindən Qrem Huley
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 744
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları
tərəfindən Pol Heyq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 422
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 607
Üzlük yoxdur Marketinqin kommunikasiya sistemi
tərəfindən A. S. Aşurov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 763
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 564
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1295
Üzlük yoxdur Materialşünaslıq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1528
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 854
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 524
Üzlük yoxdur Metrologiya
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1186
Üzlük yoxdur Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 506
Üzlük yoxdur Microeconomics. A modern approach
tərəfindən H.R. Varian
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 280
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1049
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1394
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1470
Üzlük yoxdur Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 534
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 581
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyatın formalaşması
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 900
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyat
tərəfindən A. P. Qradov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1076
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1167
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 380
Üzlük yoxdur Müasir diplomatiyada protokol və etiket
tərəfindən V. Y. Ulaxoviç
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 570
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1062
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 561
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 500
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 719
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycan və Fransa
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 652
Üzlük yoxdur Müştərək müəssisə və sahibkarlıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1307
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 760
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 441
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 880
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 444
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1250
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1141
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 442
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. I h.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 407
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 694
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüqqələrin inkişafı və yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 727
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və  yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1437
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 597
Üzlük yoxdur Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 404
Üzlük yoxdur Nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 734
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 418
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 667
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 300
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 265
Üzlük yoxdur Pambıq zabodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat qurğuları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 782
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1132
Üzlük yoxdur Pedaqogika
tərəfindən Fərahim Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1321
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 288
Üzlük yoxdur Principles of economics
tərəfindən E.K. Case, C.R. Fair, M.S. Oster
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 453
Üzlük yoxdur Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqlamlaşdırma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 910
Üzlük yoxdur Psixologiya
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 567
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 486
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 340
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 326
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 459
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 879
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 716
Üzlük yoxdur Qarabağ xanlığı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 530
Üzlük yoxdur Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 363
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1619
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 431
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 535
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 398
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 426
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 846
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 411
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 421
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1384
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 893
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 666
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1564
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 682
Üzlük yoxdur Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 435
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 609
Üzlük yoxdur Reklamın dizaynı
tərəfindən V. V. Volkova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 571
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-2. Proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 956
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-II. Məsələlər, proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1266
Üzlük yoxdur Rəqabət və marketinq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 406
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1998
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 922
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 673
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 250
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 687
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 328
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 448
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1056
Üzlük yoxdur Sığorta
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Sığorta fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 889
Üzlük yoxdur Sığorta işinin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1914
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 621
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1215
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1315
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 420
Üzlük yoxdur Sosiologiya
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 845
Üzlük yoxdur Sosiologiya
tərəfindən T.B. Ağayev, F.Q. Vahidov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 684
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1697
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 627
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 324
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 657
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 403
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 481
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 402
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 366
Üzlük yoxdur Tamlı malların ekspertizası
tərəfindən S. Ö. Əhmədova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 408
Üzlük yoxdur Tariflər sistemi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 315
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 311
Üzlük yoxdur The economics of business strategy
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 379
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı