Blue Flower

e-kitab

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 20171
Üzlük yoxdur 1002 şirniyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 4422
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3799
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3368
Üzlük yoxdur A history of capitalism, 1500-2000
tərəfindən M. Beaud
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2170
Üzlük yoxdur Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə mühazirələr
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 7311
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1720
Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4200
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4418
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4140
Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1087
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1187
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1621
Üzlük yoxdur Azərbaycan çayı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2574
Üzlük yoxdur Azərbaycan çörəyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1159
Üzlük yoxdur Azərbaycan cümhuriyyəti
tərəfindən M.Ə. Rəsulzadə
 / 1
İl: 1990
Baxılma sayı 2337
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2780
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2678
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3083
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 4849
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2371
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili. İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 16681
Üzlük yoxdur Azərbaycan neftinin qısa tarixi
tərəfindən Miryusif Mirbabayev
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2603
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2683
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2379
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1060
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I c.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2963
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2732
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2351
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2679
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Vc.
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2953
Üzlük yoxdur Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2996
Üzlük yoxdur Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur Azərbaycanın geosiyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2354
Üzlük yoxdur Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2758
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3245
Üzlük yoxdur Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2558
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2056
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1203
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1119
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1148
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1751
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1297
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 5100
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1301
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1712
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3080
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2834
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2332
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2212
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1423
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1296
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1061
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1203
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1248
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1482
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4217
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 928
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2541
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1628
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2191
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1426
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2475
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3100
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2672
Üzlük yoxdur Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2433
Üzlük yoxdur Biznes və menecment
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1534
Üzlük yoxdur Biznes və menecmentin əsasları
tərəfindən Anar Bayramov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1614
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2476
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1927
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1081
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 922
Üzlük yoxdur Biznesin investisiya strategiyası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1140
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1934
Üzlük yoxdur Biznesin təşkilinin əsasları
tərəfindən K. M. Piroqov, N.K. Temnova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1458
Üzlük yoxdur Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1728
Üzlük yoxdur Biznesmenlər üçün ingilis dili
tərəfindən O.İ. Antonov
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 2564
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1703
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1574
Üzlük yoxdur Business English
tərəfindən Afət Abbasova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3022
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 958
Üzlük yoxdur Crisis in the global economy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1684
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 871
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 865
Üzlük yoxdur Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2325
Üzlük yoxdur Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2231
Üzlük yoxdur Deutsch
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2013
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 1068
Üzlük yoxdur Dilimiz - varlığımız
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 2102
Üzlük yoxdur Diplomasi tarihi
tərəfindən Temel İskit
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 844
Üzlük yoxdur Diplomatiyanın əsasları
tərəfindən A.K. Eyyubov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1931
Üzlük yoxdur Dolların böhranı. Səbəblər,nəticələr və çıxış yolları
tərəfindən Riçard Dunkan
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1979
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğu
tərəfindən R.A. Səfərov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 5784
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2754
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2290
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3234
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2619
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2654
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2767
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5594
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1087
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1649
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2206
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının tarixi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1094
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Dünya siyasəti
tərəfindən M. M. Lebedeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2417
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1168
Üzlük yoxdur Economic crisis and crime
tərəfindən M. Deflem
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1611
Üzlük yoxdur Economics. Principles  and  policy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1492
Üzlük yoxdur Econophysics of order driven Markets
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 822
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1098
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2094
Üzlük yoxdur Ekonometrika: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 13604
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4808
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1856
Üzlük yoxdur Elektron kommersiya
tərəfindən M.Q. Əkbərov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1288
Üzlük yoxdur Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 8588
Üzlük yoxdur Emerging topics  in  macroeconomics
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 809
Üzlük yoxdur Englısh for Economists
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1651
Üzlük yoxdur English on economics
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1808
Üzlük yoxdur Evdə konservləşdirmə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1013
Üzlük yoxdur Extreme economics
tərəfindən K. J. Babbage
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1496
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3885
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1303
Üzlük yoxdur Fizika kursu. I h.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2394
Üzlük yoxdur Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2532
Üzlük yoxdur Geosiyasət
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2505
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2643
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 958
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1002
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2018
Baxılma sayı 1186
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 907
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2305
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev iqtisadi inkişaf strategiyasının təntənəsi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 1796
Üzlük yoxdur Heydər Əliyevin dil siyasəti
tərəfindən Vilayət Əliyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2026
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1259
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1177
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1332
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 3276
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1774
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1834
Üzlük yoxdur İdeologiya və siyasət
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1459
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2319
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2575
Üzlük yoxdur İnformatika üzrə qisa mühazirə kursu və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1667
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1962
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1082
Üzlük yoxdur İnsan hakları və demokratikleşme süreci
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 581
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2648
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2485
Üzlük yoxdur İnstitusional iqtisadiyyat: Yeni institusional iqtisadi nəzəruiyyə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3153
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1066
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2240
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2872
Üzlük yoxdur İnzibati menecment
tərəfindən A. B. Rayçenko
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1584
Üzlük yoxdur İqtisad elminin aktual problemləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2655
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2305
Üzlük yoxdur İqtisadçılar üçün ingilis dili
tərəfindən V.V. Qolovanyov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2199
Üzlük yoxdur İqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1337
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 935
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3999
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2529
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2712
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 12644
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1087
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 16915
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1149
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2560
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1548
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1118
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 958
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2139
Üzlük yoxdur İqtisadi təlimlər tarixi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2569
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2420
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2380
Üzlük yoxdur Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1121
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyaziyyat
tərəfindən V. İ. Malıxin
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1729
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2493
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2503
Üzlük yoxdur İş yerlərinin attestasiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 944
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1847
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2033
Üzlük yoxdur İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 6884
Üzlük yoxdur İslam sosial-iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2179
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2072
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3144
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3679
Üzlük yoxdur Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 2153
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1496
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2329
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3089
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 881
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11590
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4026
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 834
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1133
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3301
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3435
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2581
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2001
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2805
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1513
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1728
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1176
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1209
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1230
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1111
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 956
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4265
Üzlük yoxdur Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə
tərəfindən Qrem Huley
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1434
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları
tərəfindən Pol Heyq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1058
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1487
Üzlük yoxdur Marketinqin kommunikasiya sistemi
tərəfindən A. S. Aşurov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1523
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1276
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3544
Üzlük yoxdur Materialşünaslıq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2778
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1566
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1184
Üzlük yoxdur Metrologiya
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1925
Üzlük yoxdur Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1222
Üzlük yoxdur Microeconomics. A modern approach
tərəfindən H.R. Varian
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 772
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1893
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2521
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2579
Üzlük yoxdur Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 996
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1346
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyatın formalaşması
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2272
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyat
tərəfindən A. P. Qradov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2315
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2709
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1058
Üzlük yoxdur Müasir diplomatiyada protokol və etiket
tərəfindən V. Y. Ulaxoviç
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1330
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2552
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1081
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1242
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1364
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycan və Fransa
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1807
Üzlük yoxdur Müştərək müəssisə və sahibkarlıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2944
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1975
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 975
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1722
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 963
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2640
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2025
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1207
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. I h.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1499
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1888
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüqqələrin inkişafı və yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2017
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və  yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4659
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1237
Üzlük yoxdur Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2006
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 954
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1871
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 895
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 763
Üzlük yoxdur Pambıq zabodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat qurğuları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1991
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3036
Üzlük yoxdur Pedaqogika
tərəfindən Fərahim Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3961
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 779
Üzlük yoxdur Principles of economics
tərəfindən E.K. Case, C.R. Fair, M.S. Oster
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 1429
Üzlük yoxdur Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqlamlaşdırma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2777
Üzlük yoxdur Psixologiya
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2007
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1106
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 882
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 880
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1103
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2132
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 2018
Üzlük yoxdur Qarabağ xanlığı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1580
Üzlük yoxdur Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1150
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 962
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 4356
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1054
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1110
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1025
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 935
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2061
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2153
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2371
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2047
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3292
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1979
Üzlük yoxdur Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1197
Üzlük yoxdur Reklamın dizaynı
tərəfindən V. V. Volkova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1176
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-2. Proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2272
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-II. Məsələlər, proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2763
Üzlük yoxdur Rəqabət və marketinq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1054
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 5506
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2128
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1923
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 811
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1548
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 943
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 964
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2163
Üzlük yoxdur Sığorta
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1615
Üzlük yoxdur Sığorta fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2292
Üzlük yoxdur Sığorta işinin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5120
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1449
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1716
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3410
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1047
Üzlük yoxdur Sosiologiya
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2017
Üzlük yoxdur Sosiologiya
tərəfindən T.B. Ağayev, F.Q. Vahidov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1897
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2742
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1460
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 939
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1343
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1044
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1041
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 879
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 858
Üzlük yoxdur Tamlı malların ekspertizası
tərəfindən S. Ö. Əhmədova