Blue Flower

e-kitab

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 20591
Üzlük yoxdur 1002 şirniyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 4656
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3988
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3547
Üzlük yoxdur A history of capitalism, 1500-2000
tərəfindən M. Beaud
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2282
Üzlük yoxdur Ali məktəb pedaqogikası kursu üzrə mühazirələr
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 7546
Üzlük yoxdur Analitik kimya praktikumu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1776
Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4433
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4510
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4348
Üzlük yoxdur Assosialogiya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Assosiativ dünya
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1031
Üzlük yoxdur Assosiativ kibernetika
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1240
Üzlük yoxdur Atom və nüvə fizikası: qısa mühazirələr kursu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1687
Üzlük yoxdur Azərbaycan çayı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2758
Üzlük yoxdur Azərbaycan çörəyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1216
Üzlük yoxdur Azərbaycan cümhuriyyəti
tərəfindən M.Ə. Rəsulzadə
 / 1
İl: 1990
Baxılma sayı 2496
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2945
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2870
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3249
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 5062
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2437
Üzlük yoxdur Azərbaycan dili. İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 16996
Üzlük yoxdur Azərbaycan neftinin qısa tarixi
tərəfindən Miryusif Mirbabayev
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2809
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2847
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2471
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1107
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I c.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3167
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2934
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IIIc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2542
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IVc.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2851
Üzlük yoxdur Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Vc.
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3130
Üzlük yoxdur Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1062
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3181
Üzlük yoxdur Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1071
Üzlük yoxdur Azərbaycanın geosiyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2513
Üzlük yoxdur Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2906
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3436
Üzlük yoxdur Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2758
Üzlük yoxdur Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2214
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1279
Üzlük yoxdur Balıq və balıq məhsullarının soyudulması texnologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1168
Üzlük yoxdur Balıqçılığın əsasları, balıqların anatomiyası və histologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1200
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1801
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1355
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 5306
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1353
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1783
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3166
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2996
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2494
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2273
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1492
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1364
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1109
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1225
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1247
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1295
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1533
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4442
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2717
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1682
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2280
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1483
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2653
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3268
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2875
Üzlük yoxdur Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2573
Üzlük yoxdur Biznes və menecment
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1588
Üzlük yoxdur Biznes və menecmentin əsasları
tərəfindən Anar Bayramov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1662
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2560
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2012
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1118
Üzlük yoxdur Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 973
Üzlük yoxdur Biznesin investisiya strategiyası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1185
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1978
Üzlük yoxdur Biznesin təşkilinin əsasları
tərəfindən K. M. Piroqov, N.K. Temnova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1502
Üzlük yoxdur Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1778
Üzlük yoxdur Biznesmenlər üçün ingilis dili
tərəfindən O.İ. Antonov
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 2732
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1780
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1652
Üzlük yoxdur Business English
tərəfindən Afət Abbasova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3182
Üzlük yoxdur Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1004
Üzlük yoxdur Crisis in the global economy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1817
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 918
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 913
Üzlük yoxdur Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2510
Üzlük yoxdur Demokratik cəmiyyət quruculuğunun ictimai-siyasi, sosial və mənəvi problemləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2400
Üzlük yoxdur Deutsch
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2152
Üzlük yoxdur Dil, yaddaş, vətən, vətəndaş. Assosiativ incələmələr
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 1111
Üzlük yoxdur Dilimiz - varlığımız
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 2250
Üzlük yoxdur Diplomasi tarihi
tərəfindən Temel İskit
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur Diplomatiyanın əsasları
tərəfindən A.K. Eyyubov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2052
Üzlük yoxdur Dolların böhranı. Səbəblər,nəticələr və çıxış yolları
tərəfindən Riçard Dunkan
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2112
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğu
tərəfindən R.A. Səfərov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 6154
Üzlük yoxdur Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2919
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2446
Üzlük yoxdur Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3320
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2789
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2845
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2979
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5699
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1709
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2327
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının tarixi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1142
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1170
Üzlük yoxdur Dünya siyasəti
tərəfindən M. M. Lebedeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2488
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1246
Üzlük yoxdur Economic crisis and crime
tərəfindən M. Deflem
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1755
Üzlük yoxdur Economics. Principles  and  policy
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1638
Üzlük yoxdur Econophysics of order driven Markets
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 903
Üzlük yoxdur Ekologiya
tərəfindən Tofiq Bəhərçi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1141
Üzlük yoxdur Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2189
Üzlük yoxdur Ekonometrika: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 13985
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4949
Üzlük yoxdur Elektrik və optika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1921
Üzlük yoxdur Elektron kommersiya
tərəfindən M.Q. Əkbərov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1331
Üzlük yoxdur Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 8889
Üzlük yoxdur Emerging topics  in  macroeconomics
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 876
Üzlük yoxdur Englısh for Economists
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1784
Üzlük yoxdur English on economics
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1975
Üzlük yoxdur Evdə konservləşdirmə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1061
Üzlük yoxdur Extreme economics
tərəfindən K. J. Babbage
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1634
Üzlük yoxdur Firmanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4054
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1354
Üzlük yoxdur Fizika kursu. I h.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2541
Üzlük yoxdur Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2732
Üzlük yoxdur Geosiyasət
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2701
Üzlük yoxdur Gömrük ekspertizası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2780
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1001
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1037
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 922
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2018
Baxılma sayı 1341
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 955
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2487
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev iqtisadi inkişaf strategiyasının təntənəsi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 1955
Üzlük yoxdur Heydər Əliyevin dil siyasəti
tərəfindən Vilayət Əliyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2161
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1309
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1227
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1404
Üzlük yoxdur İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 3362
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1819
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1876
Üzlük yoxdur İdeologiya və siyasət
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1529
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2502
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2732
Üzlük yoxdur İnformatika üzrə qisa mühazirə kursu və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1857
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2043
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1132
Üzlük yoxdur İnsan hakları və demokratikleşme süreci
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 612
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2697
Üzlük yoxdur İnsan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2569
Üzlük yoxdur İnstitusional iqtisadiyyat: Yeni institusional iqtisadi nəzəruiyyə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3232
Üzlük yoxdur İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
tərəfindən T. A. Burenina
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1114
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2377
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 3053
Üzlük yoxdur İnzibati menecment
tərəfindən A. B. Rayçenko
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1660
Üzlük yoxdur İqtisad elminin aktual problemləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2847
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2482
Üzlük yoxdur İqtisadçılar üçün ingilis dili
tərəfindən V.V. Qolovanyov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2374
Üzlük yoxdur İqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1483
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4088
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2689
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2876
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 12820
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 17208
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1200
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2742
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1586
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1162
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 998
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2282
Üzlük yoxdur İqtisadi təlimlər tarixi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2739
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2580
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat fəlsəfəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2535
Üzlük yoxdur Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1256
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatda riyaziyyat
tərəfindən V. İ. Malıxin
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1811
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2676
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1025
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2644
Üzlük yoxdur İş yerlərinin attestasiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1027
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2002
Üzlük yoxdur İşgüzar fransız dili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2169
Üzlük yoxdur İşgüzar yazışmalar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 7160
Üzlük yoxdur İslam sosial-iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2311
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2155
Üzlük yoxdur İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3288
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili əsasları
tərəfindən A.S. İsayev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3875
Üzlük yoxdur Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 2291
Üzlük yoxdur Kimya praktikumu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1561
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2420
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3252
Üzlük yoxdur Kommunikasiya prosesində reklam
tərəfindən L.N. Fedotova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 919
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11868
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4281
Üzlük yoxdur Korporativ mülkiyyətin müasir auditi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 875
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1180
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3413
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3635
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2733
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2079
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2854
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1557
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1797
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1238
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1260
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
tərəfindən V. A. Terexova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1280
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1150
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 999
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4362
Üzlük yoxdur Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə
tərəfindən Qrem Huley
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1475
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları
tərəfindən Pol Heyq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1102
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1550
Üzlük yoxdur Marketinqin kommunikasiya sistemi
tərəfindən A. S. Aşurov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1307
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3752
Üzlük yoxdur Materialşünaslıq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2891
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1619
Üzlük yoxdur Menecment
tərəfindən Ağasəf İmran
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1216
Üzlük yoxdur Metrologiya
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1965
Üzlük yoxdur Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1269
Üzlük yoxdur Microeconomics. A modern approach
tərəfindən H.R. Varian
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 826
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1953
Üzlük yoxdur Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2594
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2642
Üzlük yoxdur Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1032
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1389
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyatın formalaşması
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2418
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyat
tərəfindən A. P. Qradov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2392
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2859
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1109
Üzlük yoxdur Müasir diplomatiyada protokol və etiket
tərəfindən V. Y. Ulaxoviç
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1390
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2694
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1123
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1282
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1402
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycan və Fransa
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1950
Üzlük yoxdur Müştərək müəssisə və sahibkarlıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3111
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2118
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1011
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1770
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
tərəfindən İ.M. Hüseynova
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1006
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2770
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2080
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1259
Üzlük yoxdur Mədəni-məişət təyinatlı malların ekspertizası. I h.
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1539
Üzlük yoxdur Mədəniyyətşünaslıq
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2022
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüqqələrin inkişafı və yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2156
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və  yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4828
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1301
Üzlük yoxdur Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1031
Üzlük yoxdur Nitq mədəniyyəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2141
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2014
Üzlük yoxdur Pambığın ilkin emalı avadanlıqlarının təmiri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 929
Üzlük yoxdur Pambığın qurudulması
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 803
Üzlük yoxdur Pambıq zabodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat qurğuları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2118
Üzlük yoxdur Patentşünaslıq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3201
Üzlük yoxdur Pedaqogika
tərəfindən Fərahim Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4116
Üzlük yoxdur Polimer kimyasından praktikum
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 824
Üzlük yoxdur Principles of economics
tərəfindən E.K. Case, C.R. Fair, M.S. Oster
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 1532
Üzlük yoxdur Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqlamlaşdırma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2943
Üzlük yoxdur Psixologiya
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2137
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1147
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 922
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1147
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2251
Üzlük yoxdur Pərakəndə ticarətin təşkili
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 2169
Üzlük yoxdur Qarabağ xanlığı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1702
Üzlük yoxdur Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1202
Üzlük yoxdur Qeyri-üzvi kimya
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1006
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 4500
Üzlük yoxdur Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya  tədqiqatı. II h.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1090
Üzlük yoxdur Qida kimyası
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1151
Üzlük yoxdur Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1067
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2167
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 947
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 956
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2229
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2439
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2188
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3389
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 2138
Üzlük yoxdur Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 996
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1272
Üzlük yoxdur Reklamın dizaynı
tərəfindən V. V. Volkova
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1226
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-2. Proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2398
Üzlük yoxdur Riyaziyyat-II. Məsələlər, proqram və test nümunələri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2929
Üzlük yoxdur Rəqabət və marketinq
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1091
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 5771
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2249
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2037
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 853
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1607
Üzlük yoxdur Sahənin ümumi texnologiyası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 991
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1008
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2215
Üzlük yoxdur Sığorta
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1729
Üzlük yoxdur Sığorta fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2446
Üzlük yoxdur Sığorta işinin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5349
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1507
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1779
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3567
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1078
Üzlük yoxdur Sosiologiya
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2161
Üzlük yoxdur Sosiologiya
tərəfindən T.B. Ağayev, F.Q. Vahidov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2010
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2808
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1503
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 983
Üzlük yoxdur Statistika (məsələlər və testlər külliyyatı)
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1398
Üzlük yoxdur Statistikanın nəzəriyyəsi
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1081
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1081
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 916
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur Tamlı malların ekspertizası
tərəfindən S. Ö. Əhmədova