Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Yeni nəşrlər

Üzlük yoxdur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 1237
Üzlük yoxdur Azərbaycanın elmi elitası - elmlər doktorları.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı: 413
Üzlük yoxdur Peyğəmbərliyin və imamətin tarixi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 505
Üzlük yoxdur Актуальные проблемы экономики Азербайджана.I том.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 362
Üzlük yoxdur Актуальные проблемы экономики Азербайджана.II том
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 322
Üzlük yoxdur Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности Азербайджана в условиях финансовой глобализации
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 373
Azərbaycanda Turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
Kitabda turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti, rolu və Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında yeri müəyyənləşir. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşma xüsusiyyətləri və problemləri araşdırılır. Azərbaycanda turizmin inkişafının mövcud vəziyyəti qiymətləndirilir
İnsan amili və sosial sferanın inkişafinda onun rolu
İnsan amili anlayışı nəzəriyyəsinin meydana çıxması bəşəriyyətin başlanğıcından mövcuddur. İnsan maddi və mənəvi nemətlərin yaradılmasında əsas amil olduğuna görə bütün elmlər, xüsusilə cəmiyyətşünaslıq, o cümlədən, iqtisadiyyat elmi insan amilinin tədq
Azərbaycan elmi elitası - elmlər Doktorları
  Kitabda Azərbaycanın təhsil sistemində, eləcə də digər sahələrdə çalışan elmlər doktorlarının əksəriyyəti barədə məlumat toplanmışdır.
Банковское обслуживание ...
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы совершенствования банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в контексте финансовой глобализ