Blue Flower

maliyyə

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2008
Üzlük yoxdur Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1381
Üzlük yoxdur Audit
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 4751
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1053
Üzlük yoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1558
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin formalaşmasının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2262
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2588
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının regionları : maliyyə və vergi potensialının proqnozlaşdırılması problemləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1200
Üzlük yoxdur Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin  problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1411
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3328
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1324
Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1012
Üzlük yoxdur Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1350
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3116
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi siyasət
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1259
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1214
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1330
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1261
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1002
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5577
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2652
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tərəfindən E.R. Səmədova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 868
Üzlük yoxdur Biznesin əsasları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1468
Üzlük yoxdur Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1735
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1608
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2075
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2859
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1149
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1199
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3534
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1301
Üzlük yoxdur İnflyasiyanın anatomiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2942
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 953
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1166
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2639
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1557
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 916
Üzlük yoxdur Kapital bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2478
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2394
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1952
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4124
Üzlük yoxdur Korporatıv maliyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1561
Üzlük yoxdur Korporativ sosial məsuliyyət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 4659
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2506
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2551
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2356
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2825
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2018
Üzlük yoxdur Maliyyə
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 1447
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1524
Üzlük yoxdur Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1486
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1758
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatı : formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 805
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2798
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 913
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3324
Üzlük yoxdur Maliyyə münasibətləri haqqında mülahizələr
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1928
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarəti
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 971
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarətinin hüquqi əsasları
tərəfindən Əhməd Hüseyn
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 905
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialı:formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 923
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialının formalaşmasında dövlətin borc siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 730
Üzlük yoxdur Maliyyə resursları və maliyyə bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3316
Üzlük yoxdur Maliyyə riyaziyyatı
tərəfindən Y. M. Çetırkin
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2591
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1228
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1023
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 972
Üzlük yoxdur Maliyyə və birja terminləri lüğəti
tərəfindən Əli Əhmədov
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1105
Üzlük yoxdur Maliyyə vəziyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2032
Üzlük yoxdur Maliyyə, pul tədavülü kredit
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 909
Üzlük yoxdur Maliyyə,pul tədavülü və kredit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1280
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2091
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3212
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1583
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7541
Üzlük yoxdur Menecmentin əsasları (qısa kurs)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 826
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1101
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1186
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 962
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 731
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1468
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1316
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 998
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1620
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 986
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2045
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
tərəfindən Rafiq İsgəndərov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1519
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1219
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1121
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2179
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2400
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2089
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1965
Üzlük yoxdur Sığorta işi: müasir kurs
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1812
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3471
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1790
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 890
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1039
Üzlük yoxdur Təftiş və nəzarət
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1754
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 808
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1941
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2110
Üzlük yoxdur Корпоративные финансы
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 627
Üzlük yoxdur Финансовая система и долговой рынок Азербайджана
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1098
Üzlük yoxdur Финансы зарубежных стран и международные валютно-кредитные отношения
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 728
Üzlük yoxdur Цифровизация финансов э-деньги, э-банкинг и э-торговля ценными бумагами
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 731
Üzlük yoxdur Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 756