Blue Flower

büdcə

Üzlük yoxdur 2005-2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2342
Üzlük yoxdur 2006-2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı eımi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2209
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3866
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3432
Üzlük yoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1557
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3327
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1737
Üzlük yoxdur Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Büdcə prosesi və büdcə təsnifatı
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 3098
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1735
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1608
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2511
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2142
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1905
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 894
Üzlük yoxdur Gəlirlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2112
Üzlük yoxdur Gəlirlər üzrə anlayışlar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1924
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1268
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1301
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın tənimlənməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1666
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2825
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1023
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2091