Blue Flower

beynəlxalq

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2883
Üzlük yoxdur Azərbaycan - Rusiya 1992 - 2002. Sənədlər toplusu
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 2233
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2815
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1502
Üzlük yoxdur Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 970
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici siyasəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2561
Üzlük yoxdur Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları (4-5 oktyabr 2012-ci il)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 2039
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3116
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2352
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2897
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2397
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2238
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1153
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1452
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1453
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1092
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 897
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4425
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1323
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1082
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1318
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1198
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1214
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1330
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1002
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1501
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4302
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1073
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1710
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 950
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2620
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1159
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1651
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2219
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1224
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1321
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5577
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri və xarici ölkələlərin pul - kredit sistemi.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1025
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1455
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2538
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1181
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3168
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq (Ümumi məsələlər)
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2659
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2581
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1355
Üzlük yoxdur Geoiqtisadiyyat. Dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1686
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2798
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 993
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 979
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 2877
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 1915
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1077
Üzlük yoxdur Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2011
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 998
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1517
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2288
Üzlük yoxdur Pulun coğrafiyası
tərəfindən Benjamin Conen
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1879
Üzlük yoxdur Sabaha inamla
tərəfindən Nizami Xudiyev
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1630
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 890
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1848
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 965
Üzlük yoxdur Vergi hüququ
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2270
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2130
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur Международные маркетинговые  исследования
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 777
Üzlük yoxdur Мировая экономика и международные экономическое отношения
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 837
Üzlük yoxdur Повышение международной конкурентоспособности Азербайджана в контексте задач инновационного развития
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 810
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 853