Blue Flower

beynəlxalq

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2977
Üzlük yoxdur Azərbaycan - Rusiya 1992 - 2002. Sənədlər toplusu
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 2318
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2915
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1578
Üzlük yoxdur Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 997
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici siyasəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2665
Üzlük yoxdur Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları (4-5 oktyabr 2012-ci il)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 2124
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3162
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2447
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2986
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2484
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2272
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1184
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1159
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1492
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1494
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1122
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 927
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4471
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1362
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1109
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1347
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1223
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1245
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1357
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1030
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1162
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1532
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4431
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1099
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1749
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 977
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2709
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1189
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1680
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2277
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1250
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1406
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5696
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri və xarici ölkələlərin pul - kredit sistemi.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1057
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1482
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2648
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1210
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3260
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq (Ümumi məsələlər)
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2750
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2693
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1389
Üzlük yoxdur Geoiqtisadiyyat. Dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1774
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1236
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2951
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1013
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1006
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 2900
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 1984
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1108
Üzlük yoxdur Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2087
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1027
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1546
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2386
Üzlük yoxdur Pulun coğrafiyası
tərəfindən Benjamin Conen
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1937
Üzlük yoxdur Sabaha inamla
tərəfindən Nizami Xudiyev
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1687
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1935
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 993
Üzlük yoxdur Vergi hüququ
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2334
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2184
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 967
Üzlük yoxdur Международные маркетинговые  исследования
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 807
Üzlük yoxdur Мировая экономика и международные экономическое отношения
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 864
Üzlük yoxdur Повышение международной конкурентоспособности Азербайджана в контексте задач инновационного развития
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 846
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 877