Blue Flower

fizika

Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1537
Üzlük yoxdur Fizika
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 640
Üzlük yoxdur Fizika kursu. I h.
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2445
Üzlük yoxdur Mexanika və molekulyar fizika
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1106
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu
tərəfindən G.M. Əhmədova
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1324
Üzlük yoxdur Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 896
Üzlük yoxdur Структурное и радиафционное модифицирование электретных, пьезоэлектрических свойств полимерных композитов.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 597