Blue Flower

xidmət

Üzlük yoxdur Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2945
Üzlük yoxdur Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya təsərrüfat əlaqələri şəraitində
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1073
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3074
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1651
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1953
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1091
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1415
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1494
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 923
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1175
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1366
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2210
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 940
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 768
Üzlük yoxdur Xidmət marketinqi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 820
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1195
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 892
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 933
Üzlük yoxdur Əhaliyyə mənzil-kommunal xidmətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində transformasiyası və perspektiv inkişafı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1993
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1524
Üzlük yoxdur Коммерческая деятельность в сфере услуг
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 807