Blue Flower

termin

Üzlük yoxdur Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2895
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1184
Üzlük yoxdur Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri
tərəfindən Suat Cebeci
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 643
Üzlük yoxdur Bilimsel yazım
tərəfindən Hüner Şencan
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 554
Üzlük yoxdur Elm sahələri terminlərinin işlənməsi və istifadəsi
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 1979
Üzlük yoxdur İngilizce`den-Türkce`ye örneklerle açıklamalı ekonomik terminler ve kavramalar
tərəfindən Nizami Demir
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 760
Üzlük yoxdur İşlətməçiliyə giriş
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 1701
Üzlük yoxdur İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4495
Üzlük yoxdur İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3158
Üzlük yoxdur Maliyyə və birja terminləri lüğəti
tərəfindən Əli Əhmədov
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1108
Üzlük yoxdur Müasir Azərbaycan dili. I bölmə. Fonetika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1719