Blue Flower

standart

Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1952
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1323
Üzlük yoxdur Maliyet muhasebesi
tərəfindən Süleyman Yükçu
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 586
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1216
Üzlük yoxdur MS Excel cədvəl prosessoru haqqında ilkin məlumatlar və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2545
Üzlük yoxdur Muhasebe denetimi ve mali analiz
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 476
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1814
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1533
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1281
Üzlük yoxdur Nakit akış tabloları
tərəfindən Necdet Şensoy
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 478
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2348
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1405