Blue Flower

dastan

Üzlük yoxdur Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1997
Üzlük yoxdur Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. III cild
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 1820
Üzlük yoxdur Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. IV cild
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 1889
Üzlük yoxdur Azərbaycan dastanları. Beş cilddə.V cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1904
Üzlük yoxdur Bəxtiyarnamə
tərəfindən Fədai
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1753
Üzlük yoxdur Faust
tərəfindən Yohann Volfqanq Gete
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1471
Üzlük yoxdur Koroğlu
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1369
Üzlük yoxdur Koroğlu (paris nüsxəsi)
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1403
Üzlük yoxdur Mehr və Müştəri
tərəfindən Əssar Təbrizi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2030
Üzlük yoxdur Oğuzlar ( Türkmenler)
tərəfindən Faruk Sümer
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 562
Üzlük yoxdur Qaçaq Nəbi
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 1609
Üzlük yoxdur Qisseyi - Yusif
tərəfindən Əli Qul
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1489
Üzlük yoxdur Şahnamə
tərəfindən Əbülqasim Firdovsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1265
Üzlük yoxdur Skandinav dastanları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1867
Üzlük yoxdur Şəhriyar
tərəfindən Məhəmməd
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1389
Üzlük yoxdur Yusif və Züleyxa
tərəfindən Mustafa Zərir
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1449
Üzlük yoxdur Əsərləri
tərəfindən Qurbani
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 1381
Üzlük yoxdur Əsərləri
tərəfindən Aşıq Alı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1407